tin

1 aussie slang definition
  • tin

    Money.